Kontakt

Štúdio Michelle

Drieňová 1/J (Eden park)

821 01 Bratislava

 

Obchodné meno: Michaela & me s.r.o.

Sídlo: Majoránová 55, 821 07 Bratislava

IČO: 45 265 178

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vložka č. 61238/B

 

Objednávky

0907 298 726

 

Otvorené máme podľa objednávok a rozvrhu cvičení, zvyčajne v pondelok až stredu od 9:30 do 19:00, štvrtok 9:30 - 17:00, piatok od 9:30 do 16:30.

 

Identifikačné údaje športovej organizácie

a) obchodné meno: Michaela & me, s.r.o.

b) adresu sídla: Majoránová 55, 821 07 Bratislava

c) právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

d) identifikačné číslo organizácie: 45 265 178

e) jedinečný identifikátor osoby: zatiaľ nebol pridelený

f) číslo bankového účtu: SK1211000000002927826851

g) adresa elektronickej pošty: lenka.michelle@gmail.com

h) druh športovej organizácie: prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

i) druh športu, druh vykonávanej športovej činnosti: kulturistika a fitnes

j) meno a priezvisko štatutárneho orgánu a adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu: Mgr. Lenka Balysinova, lenka.michelle@gmail.com

k)meno a priezvisko kontrolóra: nevznikla povinnosť obsadiť funkciu

l) zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii: spracovávame

Kontakt

Štúdio Michelle Drieňová 1/J
Bratislava
0907 298 726 lenka.michelle@gmail.com